• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Uzupełnienie skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2015 obejmujące okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zgodne z § 91 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Mo-BRUK S.A. w uzupełnieniu skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2015 obejmujące okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., przekazuje w załączeniu List Prezesa Zarządu Mo-BRUK S.A. do Akcjonariuszy.

List Prezesa Zarządu Mo-BRUK S.A. o którym mowa powyżej w wyniku pomyłki nie został załączony do raportów rocznych opublikowanych przez Spółkę w dniu 18 marca 2016 r.