• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w sprawie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2017 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (WSA) wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2024 r. uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (SKO) z dnia 7 listopada 2023 r. utrzymującą w mocy decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w przedmiocie ustalenia opłaty podwyższonej za rok 2017 za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Wałbrzychu bez zatwierdzonej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, w wysokości 19.044.933,00 PLN. WSA we Wrocławiu w ustnym uzasadnieniu zwrócił uwagę na błędy formalne, w zakresie dowodowym i sprzeczności tkwiące w decyzji SKO we Wrocławiu, które nie pozwalają na jej zaakceptowanie. Tym samym podzielił zarzuty Spółki skierowane przeciwko decyzji SKO we Wrocławiu. Wyrok podlegać będzie pisemnemu uzasadnieniu z urzędu i przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.