• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2023 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2023 roku.

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY dysponował na WZA 245 000 akcjami Spółki, które odpowiadają 245 000 głosom, co stanowi 9,80% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,81% udziału w ogólnej liczbie głosów.

OFE PZU "Złota Jesień" dysponował na WZA 211 289 akcjami Spółki, które odpowiadają 211 289 głosom, co stanowi 8,45% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Allianz Polska OFE dysponował na WZA 266 900 akcjami Spółki, które odpowiadają 266 900 głosom, co stanowi 10,68% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 6,33% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Ginger Capital Sp. z o. o. dysponował na WZA 702 642 akcjami Spółki, które odpowiadają 1 405 284 głosom co stanowi 56,22% udziału w ogólnej liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 33,34% udziału w ogólnej liczbie głosów.