• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Józef Mokrzycki posiada 714 732 akcje imienne Spółki uprzywilejowane co do głosu, które odpowiadają 1 429 464 głosom na WZA, co stanowi 59,09% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 33,04% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Elżbieta Mokrzycka posiada 377 220 akcje imienne Spółki, które odpowiadają 377 220 głosom na WZA, co stanowi 15,59% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 8,72% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Anna Mokrzycka-Nowak posiada 297 805 akcje imienne Spółki, które odpowiadają 297 805 głosom na WZA, co stanowi 12,31% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 6,88% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Wiktor Mokrzycki posiada 297 805 akcje imienne Spółki, które odpowiadają 297 805 głosom na WZA, co stanowi 12,31% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 6,88% udziału w ogólnej liczbie głosów.