• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wypłata dywidendy z zysku za 2022 rok

Zarząd Mo-BRUK S.A. _Emitent_ z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 46 264 695,45 zł _słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 45/100_, co stanowi 13,17 zł na 1 akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:
1. dzień dywidendy _dzień D_ tj. dzień nabycia prawa do dywidendy - na 3 lipca 2023 roku,
2. termin wypłaty dywidendy _dzień W_ - na 10 lipca 2023 roku.