• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawarcie istotnej umowy z Mostostalem Kraków SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż w dniu 7 listopada 2011 r. wpłynęła do siedziby Spółki obustronnie podpisana umowa przez Emitenta oraz Mostostal Kraków S.A. na rozbudowę Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach w ramach projektu inwestycyjnego Emitenta współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość umowy netto wynosi 19.399.998 PLN. Termin realizacji umowy upływa 30 czerwca 2012 roku. Budowa zakładu jest częścią realizacji zakładanego planu inwestycyjnego w postaci rozbudowy Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach. Pozostałe warunki finansowe kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: §3 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.