• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26.06.2023 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca 2023 r. od Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie reprezentowanego przez: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r., przekazuje w załączeniu:
1. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
2. Projekty uchwał obejmujące wnioskowane uchwały oraz zmienioną uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad WZA,
3. Wniosek otrzymany od Akcjonariusza.