• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK publikuje wyniki za I kwartał 2022 r.

Mo-BRUK publikuje wyniki za I kwartał 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I kwartale 2022 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 49,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 24,6 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 18,9 mln zł zysku netto.

Wartość zakontraktowanych wpływów na 2022 r. z tytułu przyjęcia odpadów do zagospodarowania wynosiła na koniec lutego 109 mln zł. Do końca 2023 r. planujemy przeznaczyć na inwestycje w rozwój organiczny (rozbudowę mocy w segmentach spalania oraz stabilizacji) ok. 80 mln zł, z czego ok. 20 mln zł w bieżącym roku. Do końca 2023 r. zakładamy przyjęcie dodatkowych ok. 8 tys. ton odpadów w segmencie spalania oraz ok. 140 tys. ton w segmencie stabilizacji.

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

W I kwartale 2022 r. grupa Mo-BRUK uzyskała wysokie wskaźniki rentowności: zysku ze sprzedaży na poziomie 49,3 proc. oraz EBITDA w wysokości 49,7 proc., które reprezentują wyłącznie efektywność działalności podstawowej, tj. bez uwzględnienia utylizacji „bomb ekologicznych”.

W I kwartale 2022 r. różnica w przychodach z tytułu zagospodarowania „bomb ekologicznych” w ujęciu rok do roku wyniosła -17 mln zł, co miało wpływ na wyniki grupy. Mo-BRUK oczekuje, że przychody z zagospodarowania „bomb ekologicznych” na poziomie ok. 22 mln zł pojawią się w III kwartale bieżącego roku.

W I kwartale 2022 r. firma zagospodarowała 58,9 tys. ton odpadów, najwięcej w ramach segmentu zestalania i stabilizacji odpadów (37,3 tys. ton), przed produkcją paliwa alternatywnego (16,6 tys. ton) oraz spaleniem odpadów niebezpiecznych i medycznych (5,0 tys. ton). W analogicznym okresie poprzedniego roku Mo-BRUK zagospodarował 56,4 tys. ton odpadów.

Na koniec marca 2022 r. grupa Mo-BRUK dysponowała blisko 132 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,9, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego.

W maju 2022 r. spółka wypłaciła rekordową dywidendę z zysku za 2021 r. w wysokości 110,6 mln zł, co daje 31,5 zł na jedną akcję.

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk
tdanelczyk@tailorsgroup.pl
tel. +48 665 885 390