• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana prezesa Mo-BRUK-u

Zmiana prezesa Mo-BRUK-u

Józef Mokrzycki 2 czerwca 2022 r. złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Mo-BRUK-u, lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, ze skutkiem na 9 lipca 2022 r. Rezygnacja została uzasadniona dalszymi planami zawodowymi ukierunkowanymi na inne projekty.

Na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej planowanym na 9 czerwca br. Józef Mokrzycki zamierza rekomendować dr Henryka Siodmoka na funkcję prezesa zarządu, dotychczasowego dyrektora zarządzającego Mo-BRUK-u, który posiada duże doświadczenie menadżerskie oraz odpowiednie kompetencje do kierowania grupą.

Wiedząc, że przed sektorem zagospodarowania odpadów otwierają się zupełnie nowe możliwości i wyzwania, stojąc u progu kontynuacji ekspansji, uznaliśmy, że to optymalny moment na zmiany wewnątrz organizacji. Na swojego następcę, już 9 czerwca, rekomendować będę dr Henryka Siodmoka, doświadczonego menadżera, który posiada odpowiednią wiedzę i znajomość branży, gotowego do kierowania przedsiębiorstwem na dynamicznie rozwijającym się rynku. Nie będę ubiegał się o członkostwo w radzie nadzorczej, jednak jestem gotów wspierać zarząd w dalszych działaniach strategicznych i operacyjnych.

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

Henryk Siodmok jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego oraz studiów MBA ISEAD w Fontainebleau. Pracę doktorską, dotyczącą zarządzania relacjami z klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 r.

Przebieg kariery:

1989-1990 analityk operacyjny w Pasco Company,
1991-1995 konsultant w firmie doradczej Bain & Co,
1996-1997 dyrektor rozwoju na Europę Wschodnią oraz prezes Tenneco Automotive Polska,
1997-2000 prezes FLiD Drumet S.A.,
2000-2003 prezes zarządu Carman Polska sp. z o.o.,
2003-2004 wiceprezes ds. sprzedaży, finansów, kadr, informatyki, rozwoju i administracji w US Pharmacia sp. z o.o., wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.,
2007 – 2019 prezes Grupy ATLAS,
od 2019 prezes spółki Dobrowolski Sp. z o.o.

Henryk Siodmok jest ekspertem Centrum im. Adama Smith’a, współautorem i autorem publikacji ekonomicznych, w szczególności z zakresu przedsiębiorczości, kwestii reform podatkowych i wspólnych obszarów walutowych.

Spółkę założyłem w 1985 r., jeszcze przed zmianami ustrojowymi, a pokonała ona długą drogę z pozycji niewielkiego podmiotu z ambicjami na rynku wyrobów budowlanych, dzisiaj zupełnie niezwiązanego z podstawowym biznesem, do lidera w branży przetwarzania odpadów przemysłowych, plasowanego w indeksie mWIG40 warszawskiej giełdy, cieszącego się zainteresowaniem inwestorów z całego świata. Nasz sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania i oddania pracowników, na których profesjonalizm patrzyłem z podziwem przez 37 lat. Dzisiaj, zwracając się do nich bezpośrednio mówię – dziękuję Wam.

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

Józef Mokrzycki jest założycielem spółki, która rozpoczęła działalność w 1985 r. W dotychczasowej historii Mo-BRUK przekazał akcjonariuszom przede wszystkim w formie dywidendy, a także skupu akcji własnych, 249 mln zł. W 2021 r. spółka wypracowała 267,2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 151,3 mln zł EBITDA, co przełożyło się na blisko 57-proc. rentowność.

Do końca 2023 r., m.in. dzięki planowanym inwestycjom o wartości ok. 80 mln zł, spółka zakłada przyjęcie dodatkowych 8 tys. ton odpadów w segmencie spalania oraz 140 tys. ton w segmencie stabilizacji. Ponadto, Mo-BRUK analizuje rynek pod kątem transakcji M&A, z uwzględnieniem podmiotów działających w nowych dla spółki, perspektywicznych segmentach rynku.

Mo-BRUK rozwija się z uwzględnieniem aspektów ESG – środowisko (E), społeczeństwo (S), zarządzanie (G) – dlatego spółka począwszy od bieżącego roku zamierza raportować w tym standardzie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów.

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.