• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK wzmacnia skład zarządu

Rada nadzorcza Mo-BRUK-u, lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, powołała nowych członków zarządu spółki – Rafała Michalczuka, dotychczasowego dyrektora finansowego spółki oraz Andrzeja Rytkę, który sprawował funkcję dyrektora operacyjnego w firmie.

- Powołanie nowych członków zarządu to kontynuacja zmian organizacyjnych, zapoczątkowanych w ubiegłym roku, kiedy po kilkudziesięciu latach przewodzenia działaniom firmy rezygnację złożył jej założyciel – Józef Mokrzycki. Proces ukierunkowany jest na wzmocnienie kompetencji zarządczych poprzez wykorzystanie doświadczenia managerów spoza firmy – tak jest w przypadku Rafała Michalczuka, który dołączył do nas w 2022 r. oraz know-how i umiejętności pracowników będących z nami od lat – mowa o Andrzeju Rytce. Jesteśmy przekonani o tym, że wniosą do zarządu spółki niezbędną wiedzę i energię.

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

Rafał Michalczuk posiada ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu audytu finansowego, oceny projektów inwestycyjnych, przeprowadzenia M&A w Polsce i za granicą, a także zarządzania podmiotami po przejęciu. Pracował m.in. w spółkach notowanych na GPW: Boryszew (dyrektor finansowy grupy – osiem lat), AB oraz jako audytor w KPMG. Posiada certyfikat ACCA.

Andrzej Rytka zawodowo związany jest z Mo-BRUK-iem od 2014 r. jako dyrektor zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach, a od listopada 2022 r. zajmuje stanowisko dyrektora operacyjnego. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera na kierunku elektroenergetyka przemysłowa. Ukończył również studia MBA Executive na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji im. Leona Koźmińskiego. Zajmował wysokie stanowiska menadżerskie w przedsiębiorstwach z branży odpadowej o zasięgu międzynarodowym, w których był odpowiedzialny za wyniki, planowanie i budżetowanie, zarządzanie personelem oraz utrzymywanie relacji biznesowych z partnerami.