• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK za 12 mln zł sprzedaje zakład w Zabrzu

Recykling metali nigdy nie był w centrum naszego modelu biznesowego, dlatego zakład w Zabrzu funkcjonował nieco w oderwaniu od pozostałej działalności spółki. Brak było widocznych efektów synergii. Naturalnym krokiem jest wykorzystanie okazji rynkowej i korzystna sprzedaż zakładu

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

Zakład w Zabrzu umożliwia przetwarzanie 100 tys. ton odpadów rocznie, a w ubiegłym roku wygenerował około 1,5 mln zł przychodów i -0,3 mln zł EBITDA.

Wartość zakładu w księgach rachunkowych wynosi około 9 mln zł, co oznacza, że w związku ze sprzedażą spółka zanotuje zysk.

Płatność 12 mln zł nastąpi w ratach do 31 grudnia 2021 roku i została zabezpieczona hipoteką na nieruchomości.

Grupa Mo-BRUK w pierwszym półroczu 2020 r. wypracował 71,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 35,6 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 26,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o: 30,9 proc., 75,7 proc. oraz 94,7 proc.

Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. Grupa Mo-BRUK osiągnęła wyższy stan środków pieniężnych niż zadłużenia finansowego co implikuje wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA na koniec czerwca 2020 r. na poziomie -0,05 (gotówka netto). Spółka w bieżącym roku wypłaciła rekordową dywidendę w łącznej kwocie 48,3 mln zł – wypłata dwukrotna: najpierw w marcu, potem w czerwcu, co daje 13,76 zł na walor.

Największym segmentem biznesowym Grupy w pierwszym półroczu tego roku, w zakresie gospodarki odpadami, było spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych (25,8 mln zł przychodów ze sprzedaży) przed zestalaniem i stabilizacją odpadów nieorganicznych (25,5 mln zł przychodów ze sprzedaży) oraz produkcją paliw alternatywnych (13,3 mln zł przychodów ze sprzedaży).

O Grupie:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki Mo-BRUK notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Jakub Rutkowski

jrutkowski@tailorsgroup.pl

tel. +48 603 33 40 68