• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. oraz wybór członka Komitetu Audytu.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 22 kwietnia 2022 roku w związku z rezygnacją Pana Jana Basty z członkostwa w Radzie Nadzorczej o czym Emitent informował w raporcie nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022, na podstawie § 19a Statutu Spółki Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania do jej składu Pana Arkadiusza Semczaka.

Pan Arkadiusz Semczak od 2010 roku związany jest z działalnością inwestycyjną oraz z rynkami kapitałowymi. W latach 2016-2021 pracował w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego mBanku, w którym zajmował się budowaniem portfeli o łącznej wartości ok. 1 mld PLN, wyceną akcji i obligacji, wyszukiwaniem projektów inwestycyjnych, utrzymaniem relacji z klientami instytucjonalnymi TFI, analizą makroekonomiczną. Wcześniej pracował w mWealth Management w departamencie zarządzania majątkiem, gdzie zajmował się budową portfeli modelowych, doradztwem inwestycyjnym dla klientów zamożnych z aktywami powyżej 2 mln PLN oraz zarządzaniem portfelami. W latach 2010-2015 pracował jako makler w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A.
Pan Arkadiusz Semczak angażuje się także w inne projekty jest m.in. współzałożycielem stowarzyszenia Investhink, którego misją jest promocja wiedzy w obszarze inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania majątkiem (wealth management). Posiada licencje doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych.

Ponadto Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2022 Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę w przedmiocie wyboru Pana Piotra Skrzyńskiego – dotychczasowego członka Rady Nadzorczej powierzając mu funkcję członka Komitetu Audytu.