• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2011 będą przekazywane w następujących terminach:

Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2010 r. – 10 luty 2011 r.

Raport okresowy roczny za 2010 rok – 7 kwietnia 2011 r.

Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2011 r. – 9 maja 2011 r.

Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2011 r. – 5 sierpnia 2011 r.

Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2011 r. – 7 listopada 2011 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.