• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Korekta raportu bieżącego numer 2/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.

Zarząd Spółki informuje, iż w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. błędnie podano datę podpisania umowy z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów.”

Właściwe brzmienie raportu bieżącego numer 2/2011 podajemy poniżej:

Zarząd Spółki informuje, iż dnia 7 stycznia br. podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Gospodarki, a Mo-BRUK S.A. na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologi przetwarzania odpadów”.

Wysokość dofinansowania wynosi 3 024 780,00 zł , co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest działalność badawczo-wdrożeniowa, która przyczyni się do wzrostu innowacyjności technologicznej. Dzięki nowoczesnemu Centrum Badawczo-Rozwojowemu, wyposażonemu w najnowocześniejszy sprzęt, Spółka Mo-BRUK będzie w stanie sprostać wysokim wymaganiom rynkowym, oferując nowoczesne produkty i usługi o wysokiej jakości przy zachowaniu konkurencyjności cenowej.