• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Umowa z Ministrem Gospodarki

Zarząd Spółki informuje, iż dnia 7 listopada podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Gospodarki, a Mo-BRUK S.A. na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologi przetwarzania odpadów”.

Wysokość dofinansowania wynosi 3 024 780,00 zł , co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest działalność badawczo-wdrożeniowa, która przyczyni się do wzrostu innowacyjności technologicznej. Dzięki nowoczesnemu Centrum Badawczo-Rozwojowemu, wyposażonemu w najnowocześniejszy sprzęt, Spółka Mo-BRUK będzie w stanie sprostać wysokim wymaganiom rynkowym, oferując nowoczesne produkty i usługi o wysokiej jakości przy zachowaniu konkurencyjności cenowej.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.