• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Podpisanie umowy z PARP

Zarząd Spółki informuje, iż dnia 5 listopada podpisana została umowa pomiędzy Polską Agencją Rozowju Przedsiębiorczości, a Mo-BRUK S.A. na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej.”

Wysokość dofinansowania wynosi 31 062 600 zł , co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.

Przedmiotowa technologia pozwoli na zwiększenie rocznych mocy produkcyjnych ZPPA w Karsach z obecnych 100 000 Mg do 200 000 Mg paliw alternatywnych. Zaprojektowane w ramach projektu suszarnia oraz instalacja do produkcji ciepłego powietrza pozwolą na podsuszanie paliw alternatywnych co bezpośrednio przełoży się na jakość dostarczanych do odbiorców paliw.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.