• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Mo-BRUK S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 grudnia 2023 r. otrzymał od Akcjonariusza Ginger Capital sp. z o. o. oraz osób pełniących obowiązki zarządcze w Mo-BRUK S.A. oraz osób blisko z nimi związanych zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, złożone zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączniku