• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o wpływie kolejnej transzy dotacji UE na konto emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 11 marca 2013 powziął informację o wpływie na konto kwoty 567 522,17 zł oraz 3 215 958,98 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej” w Karsach, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie.

Dotacja wpłynęła na podstawie umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Mo-BRUK S.A. podpisanej w dniu 5 stycznia 2011 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2011.

Wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 60% nakładów kwalifikowanych, których suma jest równa 51,8 mln zł. Przyznana kwota dotacji ze środków UE wynosi 31,1 mln zł.

W chwili obecnej inwestycja jest w końcowej fazie realizacji. Zakończono już budowę instalacji do produkcji paliw alternatywnych, suszarni oraz magazynów. Trwają końcowe prace przy budowie instalacji do spalania odpadów i produkcji ciepła dla potrzeb suszarni.

Docelowo w zakładzie Mo-BRUK w Karsach moce produkcyjne pozwolą na zagospodarowanie około 200 000 Mg odpadów rocznie.

Dzięki zastosowanej technologii produkowane przez Mo-BRUK paliwo będzie posiadało wartość energetyczną wyższą o ok. 3 MJ/kg w stosunku do tradycyjnych paliw alternatywnych wytwarzanych z wysegregowanych odpadów komunalnych. Wzrost kaloryczności paliwa alternatywnego stanowić będzie istotną wartość dodaną dla klientów Emitenta.

Emitent przekazuje niniejszą informację gdyż jest to element strategii rozwoju Emitenta i realizacja założeń zawartych w prospekcie emisyjnym.