• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Korekta raportu nr 18/2012 w sprawie nabycia akcji spółki

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż w treści raportu bieżącego nr 18/2012 nie zawarto szczegółowych danych dotyczących dat i średnich cen każdej transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Pana Józefa Mokrzyckiego.

Poniżej Zarząd Spólki przekazuje skorygowaną, pełną treść raportu bieżącego nr 18/2012.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 17 grudnia 2012 Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Józefa Mokrzyckiego zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wskazujące na nabycie 1837 sztuk akcji serii C Mo-BRUK S.A. za łączną kwotę 100.040,55 zł, po średniej jednostkowej cenie 54,46 zł za akcję. Akcje zostały nabyte w wyniku transakcji sesyjnych zawartych na rynku giełdowym w dniach 12-13 grudnia 2012 zgodnie z poniższym wykazem:

12 grudnia 2012 kupno 150 akcji serii C po cenie 50,05 zł

12 grudnia 2012 kupno 128 akcji serii C po cenie 51,00 zł

12 grudnia 2012 kupno 309 akcji serii C po cenie 52,45 zł

12 grudnia 2012 kupno 464 akcji serii C po cenie 60,00 zł

13 grudnia 2012 kupno 632 akcji serii C po cenie 52,50 zł

13 grudnia 2012 kupno 154 akcji serii C po cenie 57,00 zł