• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu istotnej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 03.01.2024 roku o godz. 12:30 Emitent podpisał umowę działając w ramach konsorcjum ze swoim podmiotem zależnym – RAF EKOLOGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczu, z Gminą Miasta Częstochowa z siedzibą ul. Śląska 11/13, 42 – 217 Częstochowa, której przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych zmagazynowanych w Częstochowie przy ul. Filomatów 28. Zamówienie zostanie wykonane do dnia 15.01.2026 roku.

Odpady stanowiące przedmiot umowy zostaną zagospodarowane w należących do Emitenta instalacjach do termicznego przekształcania odpadów lub w procesie odzysku. Większość odpadów stanowiących przedmiot umowy zostanie przyjęta w spalarni w Karsach po zakończeniu jej modernizacji w III kw. 2024 r.

Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 33 000 000,00 zł netto (tj. 35 640 000,00 zł brutto). Ostateczna wartość umowy uzależniona jest od ilości faktycznie usuniętych i zagospodarowanych odpadów.