• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wstrzymanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wykonania decyzji w sprawie podwyższonej opłaty za składowanie odpadów

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., informuje, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymał 16 stycznia 2024 r. postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu ("SKO") o wstrzymaniu wykonania ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2023 r. (SKO 4135/5/22) utrzymującej w mocy decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2021 r. (DOW-S-I.7253.50.2021.AH) wymierzającą Spółce opłatę podwyższoną za składowanie odpadów w 2017 r. na składowisku odpadów przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu.

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji został złożony przez Emitenta wraz ze skargą na przedmiotową decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem SKO w dniu 02 stycznia 2024 r.