• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Oddalenie skargi przez WSA w sprawie opłaty podwyższonej za 2015 rok.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z 12 lipca 2021 informuje, że 26 kwietnia 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu („WSA”) oddalił skargę Spółki na decyzję SKO w sprawie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2015 roku na składowisku odpadów przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu rzekomo bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska.

Podczas ogłoszenia wyroku przedstawiono jedynie ustne uzasadnienie, w którym zdaniem Spółki nie rozpoznano całości zarzutów. Ustne uzasadnienie pozostawia wiele wątpliwości w zakresie prawidłowej weryfikacji zarzutów skargi i przedmiotu sprawy.

Wyrok jest nieprawomocny i podlega kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pełnomocnik Emitenta wystąpi o pisemne uzasadnienie wyroku, po czym Zarząd podejmie decyzję o złożeniu kasacji do NSA.