• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2017 r. Pan Janusz Mikuła złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka i przewodniczącego Rady Nadzorczej za skutkiem natychmiastowym. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.