• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 8 marca 2023 roku Pani Elżbieta Mokrzycka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Mo-BRUK ze skutkiem na dzień 31 marca 2023 roku.

W piśmie przekazanym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Elżbieta Mokrzycka poinformowała, że po latach pracy w Spółce i po osiągnięciu kilka lat temu wieku emerytalnego, chce poświęcić się realizacji prywatnych celów. Pani Elżbieta Mokrzycka zadeklarowała jednocześnie gotowość pomocy i wsparcia radą Zarządu Spółki oraz jej pracowników.