• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję w sprawie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2016 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 25 maja 2021 roku informuje, że po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Spółki otrzymał w dniu 13 sierpnia 2021 roku Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu ("SKO") uchylającą w całości Decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nakładającą na Emitenta opłatę podwyższoną w wysokości 61 230 674,00 zł za składowanie odpadów w 2016 roku na składowisku odpadów, przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu, rzekomo bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska. Uchylając Decyzję, SKO przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zarząd Spółki informuje, że dokonał analizy otrzymanej decyzji. Pomimo korzystnego rozstrzygnięcia dla Spółki Zarząd kwestionuje uzasadnienie Decyzji SKO, które pomija istotne dla sprawy okoliczności i fakty.