• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjoanriuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 28 czerwca 2016

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwii przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2016 r.