• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Uchwała zarządu w sprawie przydziału obligacji serii B

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że działając zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu nr 42 z dnia 19 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia warunków prywatnej emisji obligacji serii B, w dniu 07 sierpnia 2014 roku podjął Uchwałę nr 46 dotyczącą przydziału obligacji serii B i dojściu emisji do skutku. Zarząd Mo-BRUK S.A. dokonał przydziału obligacji serii B w liczbie 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) obligacji o łącznej wartości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Środki pieniężne pozyskane z emisji obligacji serii B zostaną przeznaczone na sfinansowanie wykupu obligacji serii A, co nastąpi 12 sierpnia 2014 roku.