• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na Catalyst

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 4 listopada 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na mocy uchwały nr 1370/2011 oraz Zarząd BondSpot na mocy uchwały nr 201/11 wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki Mo-BRUK S.A. o wartości nomianlnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect